Zrównoważona energia dla Jarosławia: Samorząd zainstaluje panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej

Zrównoważona energia dla Jarosławia: Samorząd zainstaluje panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej

Rada miasta Jarosław postanowiła przyczynić się do ochrony środowiska i oszczędności budżetowej przez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach publicznego użytku. Jest to krok, który pozwoli miastu zaoszczędzić rocznie około 350 tysięcy złotych na kosztach energii elektrycznej. Dodatkowo, planowana jest możliwość korzystania z odnawialnych źródeł energii dla kilkuset mieszkańców gminy.

Jednym z miejsc, które skorzystają na tej zmianie, jest kompleks szkolno-przedszkolny w Muninie, gdzie naukę pobiera ponad sto dzieci. Koszty energii elektrycznej stanowią istotny element wydatków placówki. W szczególności dotyczy to terenu boiska Orlik, które latem służy jako miejsce do gier sportowych, a zimą transformuje się w sztuczne lodowisko. Ostatnio instytucja zapłaciła za prąd aż 17 tysięcy złotych. Tego typu wyzwania finansowe dotyczą również innych szkół i obiektów publicznych w gminie Jarosław. Dlatego samorząd postanowił zamontować panele fotowoltaiczne i magazyny energii w 15 lokalizacjach, w tym w budynku urzędu gminy, oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Na realizację tego projektu, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych. Ponadto, samorząd ubiega się o fundusze na instalacje podobne dla mieszkańców. Już teraz zgłosiło się 700 osób gotowych do instalacji paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii w swoich domach, które są niezwykle ważne w sytuacjach utrudnień z dostępem do prądu.