Umowa o realizacji strategicznych inwestycji drogowych w Gminie Koło została podpisana

Umowa o realizacji strategicznych inwestycji drogowych w Gminie Koło została podpisana

25 czerwca bieżącego roku, w godzinach porannych o 10.00, w centralnej sali Starostwa Powiatowego znajdującej się w Kole, miała miejsce ceremonia podpisania umowy dotyczącej realizacji kluczowych inwestycji drogowych na terenie Gminy Koło. W wydarzeniu wzięli udział tacy goście, jak: Mariusz Rybczyński – pełniący obowiązki Wójta Gminy Koło, Ilona Majewska – Skarbnik Gminy Koło, Przewodniczący Rady Gminy Koło – Radosław Małecki, Senator RP Leszek Galemba oraz przedstawiciele firm, które dzisiaj podpisywały umowy – Paweł Andrzejczak, będący na stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w Kole i Krzysztof Wapiński, Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W ramach przetargu wpłynęło 5 propozycji ofertowych, które obejmowały ceny w granicach od 5 177 152,36 zł do 7 377 174,14 zł. Najbardziej korzystna w tej grupie okazała się oferta składana przez lokalnego przedsiębiorcę, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Koła. Warto podkreślić, że cena wynegocjowana w procesie przetargowym mieści się w limitach finansowych, które gmina zaplanowała w budżecie na bieżący rok. Całkowita długość dróg objętych inwestycją wynosi 6,374 km, natomiast chodników – 0,400 km.

Zakres robót budowlanych objętych tym projektem jest dofinansowany kwotą 4 918 294,74 zł. Fundusze te pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i pokrywają 95 % całkowitych kosztów inwestycji. Wkład własny Gminy Koło stanowi wydatek na poziomie 258 857,62 zł.