Prace związane z uzbrojeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową w gminie Padew Narodowa przechodzą do kolejnego etapu

Prace związane z uzbrojeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową w gminie Padew Narodowa przechodzą do kolejnego etapu

Gmina Padew Narodowa przystępuje do realizacji następnego etapu prac, które wiążą się z przygotowaniem terenów pod przyszłą zabudowę mieszkaniową. Wartość tego etapu szacuje się na ponad 8 milionów złotych. Chodzi tu o Osiedle „Polska Wieś Trzy”, które powstaje przy ulicy Zachodniej w Padwi Narodowej. Aktualnie trwają tam prace nad budową dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Jak wyjaśnił wójt Robert Pluta, prace te były jednymi z najważniejszych zadań zaplanowanych w tegorocznym budżecie gminy. W jego opinii, tego typu inwestycje mają na celu zachęcenie do osiedlania się na terenie gminy coraz większej liczby osób.

Zauważa się, że coraz więcej ludzi jest zainteresowanych zamieszkaniem na obszarze gminy, zwłaszcza w jej sołectwach. Samorząd od wielu lat robi wiele, by taki trend wspierać. Jednym ze sposobów jest wprowadzanie ulg podatkowych dla właścicieli domów, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, kiedy to właściciele domów byli zwolnieni z podatku od nieruchomości.

Wszystkie te działania, a także korzystna polityka fiskalna prowadzona przez samorząd, sprawiają, że na terenie gminy Padew Narodowa zameldowały się osoby z różnych miejscowości, takich jak Mielec czy Nowa Dęba, oraz z innych regionów Polski.