Znacząca inwestycja w komfort mieszkańców gminy Pakosław dzięki rządowym funduszom

Znacząca inwestycja w komfort mieszkańców gminy Pakosław dzięki rządowym funduszom

Poprzez wykorzystanie środków rządowych, udało się zrealizować istotną inwestycję, która ma na celu zwiększenie jakości życia obywateli gminy Pakosław w Wielkopolsce. Po roku intensywnych prac remontowych, uczniowie miejscowej szkoły w Chojnie mogą teraz uczyć się bez żadnych niedogodności związanych z prowadzeniem prac budowlanych. Zakończono proces termomodernizacji budynku szkolnego, który obejmował wymianę okien oraz znaczną część instalacji. Całościowy koszt tych działań wyniósł nieco mniej niż 4,5 miliona złotych, a fundusze na ten cel pochodziły z programu Polski Ład.

W ramach programu 500+, na rzecz całego regionu powiatu rawickiego trafi ponad 440 milionów złotych, natomiast samą gminę Pakosław wsparcie finansowe przekroczy kwotę 40 milionów złotych. Są to imponujące sumy, których do tej pory nie udawało się zagwarantować dla lokalnej społeczności. To jednak rezultat polityki godnościowej, która jest formą podziękowania za wysiłek poniesiony na rzecz wychowania młodego pokolenia. Inwestycje te mają na celu stworzenie warunków dla rozwoju i inwestowania w przyszłość młodych ludzi.