Wielomilionowe Inwestycje Strategiczne w Gminie Barwice

Wielomilionowe Inwestycje Strategiczne w Gminie Barwice

Ze środków rządowego programu inwestycji strategicznych, Gmina Barwice została obdarowana finansowym wsparciem o wartości 8 milionów złotych. Po wcześniejszym dofinansowaniu na kwotę 6 milionów złotych, które zasiliło budowę nowego żłobka, gmina otrzymała teraz kolejną pulę środków. Tym razem jest to kwota 2 milionów złotych przeznaczona na usprawnienie lokalnej infrastruktury drogowej.

Tę drugą partię dofinansowania wykorzysta się na początkowy etap kluczowej inwestycji drogowej w miejscowości Liniec, położonej na terenie gminy Barwice. Ta inwestycja ma na celu znaczące podniesienie jakości technicznej drogi oraz poprawę bezpieczeństwa dla jej użytkowników. Rozpoczyna się od wymiany istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nową, wytrzymalszą i bardziej trwałą nawierzchnię utwardzoną z betonu asfaltowego.