Nowy zbiornik małej retencji w Pantalowicach: ochrona przed powodziami i magazynowanie wody

Nowy zbiornik małej retencji w Pantalowicach: ochrona przed powodziami i magazynowanie wody

W Pantalowicach, maleńkiej miejscowości leżącej w granicach gminy Kańczuga, finalizacja budowy nowego zbiornika małej retencji stanowi ważny krok w celu zapobiegania powodziom. Zbiornik ten będzie pełnił również funkcję naturalnego magazynu wody. Jego lokalizacja została wybrana ze względu na fakt, iż w tym konkretnym punkcie, podczas intensywnych opadów deszczu, woda gromadziła się, zalewając szerokie obszary upraw oraz domostwa mieszkańców Pantalowic.

Radny powiatu przeworskiego, Marcin Fujarowicz, podkreślił, że specyficzne ukształtowanie terenu w ich rejonie powoduje nieprzewidywalność zlewni wodnych. Właśnie dlatego zdecydowano się na budowę kolejnego zbiornika na terenie gminy Kańczuga. Pierwszy taki obiekt znajduje się w miejscowości Siedleczka i już kilka lat temu udowodnił swoją skuteczność – dzięki niemu udało się złagodzić skutki powodzi.

Burmistrz Kańczugi, Andrzej Żygadło, jest zdania, że nowy zbiornik to kontynuacja sprawdzonej strategii ochrony obywateli i ich dobytku przed powodziami. Zbiornik rozciąga się na powierzchni prawie dwóch tysięcy metrów kwadratowych i został dostosowany do potrzeb, wyposażono go w odpowiednie urządzenia hydrotechniczne, które odprowadzają nadmiar wody. Warto zaznaczyć, że budowa zbiornika była możliwa dzięki otrzymaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.