Zmiana infrastrukturalna w gminie Międzyrzec Podlaski: inwestycje drogowe i kulturalne

Zmiana infrastrukturalna w gminie Międzyrzec Podlaski: inwestycje drogowe i kulturalne

W gminie Międzyrzec Podlaski można obserwować intensywne prace drogowe. Multum inwestycji dotyczy nie tylko dróg powiatowych na obszarze gminy, ale także tych, które są w stanie wymagającym remontu. Dodatkowo, dobiegły końca prace przy Centrum Aktywności Społecznej w Strzakłach, które z początkiem nowego roku ma stać się istotnym punktem na kulturalnej mapie gminy.

Według informacji przekazanych przez wójta Krzysztofa Adamowicza, ukończono już budowę drogi powiatowej o długości 9 km i 460 m, prowadzącej trasą Kożuszki – Krzewica oraz Łuby- Kożuszki – Mostów. Projekt ten był realizowany wspólnie z powiatem bialskim. Całość inwestycji pochłonęła blisko 19 mln zł. Środki finansowe pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych, przy czym powiat uzyskał 50% dofinansowania. Pozostałe 50% kosztów pokryły równo gmina i powiat Międzyrzec Podlaski – każda z nich dołożyła się w wysokości 25%. Jak podkreśla wójt Adamowicz, inwestycja drogowa została już zakończona i planowane jest jej uroczyste otwarcie w listopadzie.