Potwierdzenie z Krajowej Informacji Skarbowej: Wydatki na infrastrukturę drogową to koszt podatkowy

Potwierdzenie z Krajowej Informacji Skarbowej: Wydatki na infrastrukturę drogową to koszt podatkowy

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała oświadczenie, zgodnie z którym wydatki, które przedsiębiorstwo musi ponieść na budowę infrastruktury drogowej w kontekście realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej, kwalifikują się jako koszty umożliwiające uzyskanie przychodów. Odwołują się do tego przepisy art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Przedsiębiorstwo, które jest aktywnym podatnikiem VAT, prowadzi inwestycję mieszkaniowo-usługową. Realizacja tej inwestycji wymaga stworzenia „inwestycji drogowej”, która obejmuje budowę publicznej drogi dojazdowej, tworzenie części jezdni oraz chodnika przy wejściu na wspomnianą drogę i budowę 11 miejsc parkingowych. Prace nad inwestycją drogową odbywają się na działkach gminnych.

Firma podpisała umowę z gminą dotyczącą budowy publicznej drogi dojazdowej. W ramach postanowień tej umowy, przedsiębiorstwo zobligowało się do kompleksowego przeprowadzenia inwestycji drogowej i pokrycia wszystkich kosztów z nią związanych. Po zakończeniu prac, firma ma przekazać gminie wykonaną inwestycję drogową bez żadnej opłaty, razem z prawami do projektu drogowego oraz prawami autorskimi majątkowymi do tej dokumentacji.

Wydatki firmy obejmują zakup materiałów i opłacenie usług firm podwykonawczych, które pomagają w realizacji inwestycji. W związku z tymi wydatkami, przedsiębiorstwo zwróciło się do organu podatkowego z pytaniem, czy mogą zostać one zaliczone do kosztów podatkowych w kontekście realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej.