Zakończenie modernizacji drogi gminnej w Budziejewie zwiększa bezpieczeństwo podróżujących

Zakończenie modernizacji drogi gminnej w Budziejewie zwiększa bezpieczeństwo podróżujących

Pracownicy budowlani zakończyli kluczową fazę modernizacji drogi gminnej w Budziejewie, której administracją zarządza gmina Mieścisko. Ten długo oczekiwany projekt infrastrukturalny zwiększył znacznie bezpieczeństwo przemieszczania się pojazdów na tym odcinku.

Kulminacyjnym momentem remontu drogi gminnej w Budziejewie było jej ukończenie pod koniec października. Wówczas mieszkańcy tej społeczności mogli poczuć ulgę i radość z korzystania z odnowionego odcinka. Zarówno poziom bezpieczeństwa na drodze, jak i jej atrakcyjność wizualna, znacznie się poprawiły.

Omawiana inwestycja była długo oczekiwanym projektem, obejmującym szereg prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej. Zadania wykonane w ramach tej inwestycji to nie tylko przebudowa jezdni (włącznie z podbudową i pokryciem nawierzchni), ale także budowa poboczy, chodników, ścieżek rowerowych oraz podwyższonych przejść dla pieszych, które zostały dodatkowo wyposażone w odpowiednie oświetlenie. Prace te dotyczyły 330-metrowego fragmentu drogi, przebiegającego przez obszar zabudowany wsi, rozciągający się od pobliskiego pałacu w kierunku Podlesia Kościelnego.