Zakończono pracę nad remontem drogi gminnej w Unieszynie, w gminie Cewice

Zakończono pracę nad remontem drogi gminnej w Unieszynie, w gminie Cewice

Wyremontowany został 760-metrowy segment drogi gminnej prowadzącej od Unieszyna do Unieszynca, położonego w gminie Cewice. Projekt ten pochłonął ponad 300 tysiące złotych.

Remont drogi gminnej oznaczonej numerem 140101G, biegnącej od Unieszyna w stronę miejscowości Unieszyniec, obejmował szereg działań. Było to między innymi mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno w celu jej profilowania oraz czyszczenie mechaniczne istniejącej już powierzchni jezdni. Przedsięwzięcie to przewidywało również wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu siatki wykonanej z włókien szklanych oraz pokrycie jej emulsją asfaltową, a to wszystko przed nałożeniem ostatniej warstwy ścieralnej. Na koniec położono nową nawierzchnię składającą się z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Wartość całkowita tego projektu wyniosła 313.427,62 złotych, a środki na jego realizację pochodziły częściowo z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który dołożył do inwestycji 156.713,00 złotych.

Warto również zwrócić uwagę na zakończenie budowy prawie 1,5 kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku pomiędzy Cewice a Maszewem Lęborskim.