Inwestycje drogowe w gminie Gowarczów – remonty i porządkowanie rowów

Inwestycje drogowe w gminie Gowarczów – remonty i porządkowanie rowów

Gmina Gowarczów, prowadząc swoje najnowsze działania inwestycyjne, skupia się na usprawnieniach drogowych. Część z nich to prace remontowe na różnych odcinkach dróg, a także utrzymanie czystości rowów melioracyjnych na terenie całej gminy.

W ostatni poniedziałek, Stanisław Pacocha, burmistrz miasta i gminy Gowarczów, spotkał się z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy. Celem tej formalnej wizyty było udzielenie oficjalnej akceptacji dla wykonanych prac przy kilku drogach. Przebudowano drogę gminną o numerze 324006T, która łączy miejscowości Kamienna Wola i Kurzacze. Ponadto, przeprowadzono remont ulicy Wojska Polskiego, znajdującej się w samej gminie Gowarczów.

Za wykonywanie tych prac odpowiadała spółka o nazwie Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, mająca siedzibę we Włoszczowej. Do realizacji obu projektów Gmina Gowarczów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Działania utrzymaniowe związane z przydrożnymi rowami melioracyjnymi zostały przeprowadzone przy drodze powiatowej w miejscowości Giełzów. Wszystkie te prace odbywały się pod koniec kwietnia.