Inwestycja o wartości 3 518 000,00 zł w Tarnówce – Wielkie prace budowlane już wkrótce

Inwestycja o wartości 3 518 000,00 zł w Tarnówce – Wielkie prace budowlane już wkrótce

W niedalekiej przyszłości Tarnówka stanie się miejscem realizacji znaczącej inwestycji budowlanej. Dokładniej mówiąc, 7 maja 2024 roku, złożone zostały podpisy na umowie, która oficjalnie zatwierdziła budowę budynku o charakterze socjalno-gospodarczym, który znajdować się będzie w sąsiedztwie lokalnego boiska sportowego.

Wybranym do realizacji tej inwestycji wykonawcą jest firma „ZUL-BUD”, prowadzona przez Leona Migawę. Firma ta specjalizuje się w świadczeniu usług wielobranżowych. Zgodnie z postanowieniami umowy, kompleks ma być dostępny dla użytkowników najdalej 12 miesięcy po dniu podpisania kontraktu.

Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi dokładnie 3 518 000,00 złotych. Należy podkreślić, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Takie informacje uzyskano na podstawie komunikatu wydanego przez Gminę Tarnówka.