Wyniki kontroli NIK dotyczące przejęcia Polskich Kolei Linowych przez Polski Fundusz Rozwoju

Wyniki kontroli NIK dotyczące przejęcia Polskich Kolei Linowych przez Polski Fundusz Rozwoju

Najwyższa Izba Kontroli podała do publicznej wiadomości rezultaty kontroli dotyczącej transakcji przejęcia spółki Polskie Koleje Linowe przez Polski Fundusz Rozwoju. W raporcie zwrócono uwagę, że kompleksowa ocena opłacalności tego przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie możliwa do przeprowadzenia nie wcześniej niż w roku 2025.

Kontrolerzy podkreślili, że sama procedura zakupu została należycie przeprowadzona, z argumentacją ekonomiczną oraz była rentowna. Spółka Polskie Koleje Linowe, posiadająca w swoim portfelu między innymi kolejkę na Kasprowy Wierch oraz Jaworzynę Krynicką, została nabyta przez Polski Fundusz Rozwoju w 2018 roku.

Polski Fundusz Rozwoju dokonał zakupu akcji spółki na poziomie 99,97% od funduszu Mid Europa Partners za łączną kwotę 417,3 mln zł. Tym samym po pięciu latach od momentu prywatyzacji spółki, Polskie Koleje Linowe wróciły do państwa za cenę dwukrotnie wyższą od tej za którą pierwotnie zostały sprzedane.