Analiza GUS: Wysoka inflacja i koszty realizacji hamują inwestycje

Analiza GUS: Wysoka inflacja i koszty realizacji hamują inwestycje

Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskazał wysoką inflację oraz duże koszty związane z przeprowadzeniem inwestycji jako kluczowe przeszkody, które ograniczają inwestycje w Polsce w obecnym roku. Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez GUS, te dwie kwestie są najczęściej podnoszone przez przedsiębiorstwa jako bariery, które stoją na drodze do realizacji planów inwestycyjnych.

Analiza danych GUS pokazuje, że największy odsetek firm, które identyfikują wysoką inflację jako barierę, pochodzi z sektora budowlanego, usługowego oraz handlu detalicznego i hurtowego. Procentowy udział wskazań dla tych grup to kolejno: 59,7 proc., 55,2 proc., 52,8 proc. i 50,0 proc.

Co ciekawe, jak podaje GUS, pomimo utrzymującej się wysokiej inflacji jako głównej bariery inwestycyjnej, odsetek wskazań tej kwestii wśród wszystkich wymienionych grup przedsiębiorstw wykazuje tendencję spadkową w porównaniu do poprzednich badań przeprowadzonych w maju. Spadek wynosi odpowiednio: 4,3 pkt. proc., 4,7 pkt. proc., 7,4 pkt. proc. i 2,0 pkt. proc.