Wyjątkowo duże zainteresowanie wynajmem mieszkań w nowych budynkach w Starachowicach

Wyjątkowo duże zainteresowanie wynajmem mieszkań w nowych budynkach w Starachowicach

Koniec kwietnia oznaczał zakończenie procesu składania wniosków na wynajem mieszkań w nowym bloku mieszkalnym przy Al. Św. Jana Pawła II w Starachowicach. Mimo dostępności 39 lokali, liczba potencjalnych najemców wyniosła 170.

Tak duża różnica pomiędzy liczbą dostępnych lokali a ilością chętnych do ich wynajmu jest wyraźnym sygnałem rosnącego zapotrzebowania lokalnego społeczeństwa na tego typu usługi. Prezydent miasta, Marek Materek, podkreśla, że starachowicka administracja gminna nie pozostaje obojętna na te potrzeby. W wyniku troski o dobro obywateli, zostały opracowane plany techniczne na budowę trzech kolejnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Polnej. Dodatkowo, w trakcie przygotowań jest dokumentacja dotycząca możliwości zbudowania osiedla mieszkalnego na terenie dawnego „starego szpitala”.

Jednocześnie przypomnijmy, że proces składania wniosków na najem lokali w bloku przy Al. Jana Pawła II jest już zamknięty. Zgodnie z informacjami, 170 osób złożyło formalne dokumenty w tej sprawie.

Wszystkie wnioski są obecnie analizowane i weryfikowane pod względem formalnym. Komisja odpowiedzialna za ten proces ma 21 dni na ocenę przesłanych dokumentów i podanie wyników. Zgodnie z oczekiwaniami, listy osób, które będą miały szansę na najem mieszkania w tym budynku, powinny być dostępne w drugiej połowie maja – zapewnia Marcin Gołębiowski, zastępca prezydenta Starachowic ds. społecznych.