Dynamiczny rozwój sektora drogowego i oświatowego w Powiecie Leskim – przegląd najważniejszych inwestycji

Dynamiczny rozwój sektora drogowego i oświatowego w Powiecie Leskim – przegląd najważniejszych inwestycji

W ciągu ostatniego roku, Powiat Leski przejawiał znaczne zaangażowanie w inwestycje skupiające się na infrastrukturze drogowej oraz edukacyjnej. Efekty podjętych działań są już zauważalne, z uwagi na realizację szeregu kluczowych projektów. Poniżej znajduje się lista najważniejszych z nich.

Pierwszym z nich jest „Tworzenie infrastruktury sportowej dla szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Leskiego”. Suma przeznaczona na całość projektu wynosi 11 300 000,00 zł., z czego aż 90% stanowi dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu, co daje kwotę 10 170 000,00 zł.. W ramach tego zadania wykonano boisko wielofunkcyjne oraz budynek z zapleczem sanitarno-szatniowym, techniczną infrastrukturą i zagospodarowanym otoczeniem przy Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Prace zostały ukończone i oddane do użytku 31 sierpnia 2023 roku. Koszt tego etapu wyniósł 3 980 000,00 zł.

Na liście projektów w trakcie realizacji znajduje się „Przebudowa i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, obejmująca salę gimnastyczną, zaplecze sanitarno-szatniowe, infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu”. W ramach tego projektu planowana jest budowa nowej sali gimnastycznej oraz sali fitness wraz z zapleczem. Przewidywany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2024 roku. Wartość tego zadania wynosi 7 320 000,00 zł.