W gminie Daleszyce realizowane są inwestycje służące poprawie infrastruktury edukacyjnej i drogowej

W gminie Daleszyce realizowane są inwestycje służące poprawie infrastruktury edukacyjnej i drogowej

Na terenie gminy Daleszyce toczy się obecnie proces realizacji kilku znaczących projektów, które mają nie tylko zwiększyć dostępność sal gimnastycznych dla dzieci i młodzieży, ale także poprawić stan dróg. Gminne inwestycje mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Dariusz Meresiński, burmistrz Daleszyc, wyjaśnia, że celem jest zapewnienie sali gimnastycznej przy każdej szkole na terenie gminy. Aktualnie osiem placówek już posiada takie zaplecze sportowe, zaś kolejna sala gimnastyczna jest w toku budowy. Burmistrz informuje również, że trwają prace nad dokumentacją do budowy sali przy Szkole Podstawowej w Brzechowie. Jeżeli zostanie ona zrealizowana, wszystkie szkoły w gminie będą wyposażone w odpowiednie obiekty sportowe. Dariusz Meresiński podkreśla, że priorytetem są inwestycje skierowane w rozwój młodzieży i dzieci.

Obecnie w gminie trwa też ostatni etap procesu przetargowego dotyczącego budowy hali sportowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach. Planowany obiekt ma zastąpić 40-letni budynek, który wymaga modernizacji.

Burmistrz szacuje, że koszt tej inwestycji wyniesie około 9 mln zł. Dodatkowo w trakcie realizacji są dwie duże inwestycje drogowe: przebudowa drogi powiatowej pomiędzy Brzechowem a Niestachowem oraz w miejscowości Suków. Gmina przeprowadza również mniejsze prace remontowe na drogach gminnych, które są finansowane z funduszu sołeckiego lub gminnych.