Wsparcie finansowe dla lokalnych inwestycji przez posłankę Jadwigę Emilewicz

Wsparcie finansowe dla lokalnych inwestycji przez posłankę Jadwigę Emilewicz

Stosownie do indywidualnych potrzeb i planowanych projektów, każda z gmin zlokalizowanych w powiecie jest zobowiązana do realizacji różnorodnych inwestycji. Posłanka Jadwiga Emilewicz obiecuje wsparcie w zdobyciu funduszy na ich wykonanie.

Konferencja prasowa, która odbyła się w środę, 20 września, była elementem akcji o nazwie #KonkretyEmilewicz, zorganizowanej w miejscowości Komorniki. Podczas tej konferencji, posłanka reprezentująca partię Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła obszary, w których zamierza podjąć działania, jeżeli ponownie uzyska mandat.

Podczas konferencji zwróciła uwagę na fakt, że powiat poznański składa się z 17 gmin. Każda z nich ma własne potrzeby oraz plany inwestycyjne mające na celu poprawę jakości codziennego życia mieszkańców. Ramy działań Emilewicz zostały wyznaczone podczas wydarzenia o nazwie EmilewiczTour. Posłanka pokonała trasę obejmującą wszystkie gminy na rowerze, spotykając się z mieszkańcami i zbierając od nich propozycje dotyczące przyszłych inwestycji.