Wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę drogową planowane dla Gminy Zakrzówek

Wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę drogową planowane dla Gminy Zakrzówek

Gmina Zakrzówek ma szansę na otrzymanie ponad 20 milionów złotych wsparcia finansowego. Tę kwotę samorząd lokalny planuje pozyskać, składając wnioski o dofinansowanie z funduszy Programu Inwestycji Strategicznych.

Jako priorytetowy obszar inwestycji samorząd gminy Zakrzówek wskazał modernizację sieci dróg na terenie całej gminy.

Wójtem Zarzówka, Józef Potocki, szczegółowo omawia plany inwestycyjne. Czwarta faza inwestycji polega na przebudowie i budowie nowych dróg na terenach nieruchomości należących do gminy. W ramach tego etapu przewidziane są także dodatkowe prace związane z rozbudową infrastruktury. Całość tego przedsięwzięcia ma kosztować 2 110 000 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi dokładnie 2 miliony złotych.

Kolejny, trzeci etap inwestycji również zakłada modernizację oraz tworzenie nowych odcinków dróg na terenach nieruchomości gminy Zakrzówek. Prace te będą realizowane w różnych częściach gminy, co umożliwi jej zrównoważony rozwój i poprawę dostępności infrastruktury dla mieszkańców różnych miejscowości. Szacowany koszt tego etapu wynosi 10 530 000 zł, z czego wkład własny gminy to 530 000 zł. Planowane dofinansowanie na ten etap to 10 milionów złotych.