Warszawskie zabytki w obliczu remontów!

Warszawskie zabytki w obliczu remontów!

Po raz kolejny w tym roku radni Warszawy zagłosowali za przyznaniem dofinansowania z budżetu miasta celem remontu zabytkowych obiektów. Aż dziewięć zabytków zostanie objętych pracami, a łączna kwota całego przedsięwzięcia wynieść ma ponad półtora miliona złotych.

Kolejny taki wniosek w tym roku.

Warszawscy radni pomyślnie przegłosowali za kolejnym już w tym roku przyznaniem dodatkowych funduszy z miejskiego budżetu. Całkowite wsparcie finansowe, które przeznaczone zostanie na remont zabytkowych obiektów, wynosić będzie prawie 10 milionów złotych. 17 marca tego roku miejscy radni zagłosowali za uchwałą, w ramach której przyznano 2,8 miliona złotych celem remontu zabytków znajdujących się w rejestrze zabytków, oraz 3,9 miliona złotych na remont obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Jakie obiekty zostaną wyremontowane?

Otrzymane z miejskiego budżetu dofinansowanie zostanie, lub już zostało, przeznaczone na remont ponad 54 zabytkowych obiektów. Wymienić można między innymi kamienicę znajdującą się na ulicy Nowogrodzkiej 48, której to czeka generalny remont elewacji. Za sprawą majowej uchwały prace remontowe obejmą także Dom Braci Jabłkowskich, Dom Wedla.