Modernizacja bydgoskiej zajezdni tramwajowej

Modernizacja bydgoskiej zajezdni tramwajowej

Leciwa, bowiem ponad 60-letnia zajezdnia tramwajowa mieszcząca się w Bydgoszczy na ulicy Toruńskiej wreszcie doczeka się należytego remontu. Władze miasta gotowe są rozpocząć całą inwestycję, problemem okazuje się jednak kwestia dofinansowania ze środków rządowych.

Koszt inwestycji.

Za realizację całej inwestycji odpowiedzialna ma być firma Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, której przedstawiciele wyrazili chęć podjęcia się przedsięwzięcia obejmującego modernizację bydgoskiej zajezdni tramwajowej. Całkowita kwota inwestycji została wstępnie wyceniona na ponad 100 milionów złotych. Włodarze miasta Bydgoszcz są gotowi zlecić rozpoczęcie prac, problem stanowi jednak kwestia uzyskania dofinansowania ze środków rządowego programu Polski Ład. Wniosek dotyczący otrzymania dodatkowych funduszy opiewających na kwotę 65 milionów złotych został już złożony, obecnie miasto wyczekuje otrzymania finalnej decyzji w tej sprawie.

Zakres prac.

Głównym celem inwestycji jest przeprowadzenie całkowitej modernizacji dotychczasowego obiektu, co pozwoli przystosować go do obecnych potrzeb, wynikających – między innymi – z faktu posiadania ponad 33 nowoczesnych tramwajów, które zakupione zostały w zeszłym roku.