Urząd Gminy Dobroszyce donosi o rozwoju prac drogowych na terenie gminy

Urząd Gminy Dobroszyce donosi o rozwoju prac drogowych na terenie gminy

Urząd Gminy w Dobroszycach podał do wiadomości publicznej najnowsze informacje dotyczące postępu prac drogowych realizowanych na terenie tej gminy. Szczegółowy przegląd wybranych, gminnych inwestycji drogowych został zrealizowany, by dać mieszkańcom jasny obraz sytuacji.

Na jednej z ulic Dobroszyc, Grzybowej, doszło do znaczących działań przygotowawczych. Właśnie tu intensywne prace mają na celu stworzenie fundamentów pod budowę jezdni, której nawierzchnia będzie wykonana z kostki brukowej.

W tym samym czasie udało się skończyć budowę wyjazdu awaryjnego. To istotne dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), której wozy bojowe będą teraz mogły bezpiecznie wjechać na drogę wojewódzką numer 340. Co więcej, taki wyjazd jest już wyposażony w odpowiedni szlaban.

Następnie, urzędnicy zwrócili swoją uwagę na stan drogi łączącej Siekierowice z Dobrzeniem. Wykonawca zaplanował tu realizację licznych zadań. Znajduje się wśród nich stworzenie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni jezdni. Przewidziano również budowę obustronnych poboczy z kruszywa, jak również reprofilację rowów po obu stronach drogi.

Jak zapewnia Urząd Gminy Dobroszyce, mieszkańcy będą regularnie informowani o postępach w realizacji prac drogowych na terenie ich gminy.