Aktualne prace inwestycyjne w gminie Janów – budowa nowych obiektów dla lokalnej społeczności

Aktualne prace inwestycyjne w gminie Janów – budowa nowych obiektów dla lokalnej społeczności

Na terenie gminy Janów, leżącej w powiecie sokólskim, trwają obecnie zaawansowane prace inwestycyjne. Zamierza się tam zrealizować projekt budowy wielofunkcyjnego budynku w miejscowości Białousach oraz powstanie nowe boisko przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie.

W Białousach toczą się roboty związane z budową elewacji oraz pracami sanitarnymi dla planowanego obiektu. Jak wynika z informacji zamieszczonych na profilu gminy Janów, inwestycja dotyczy konstrukcji wolnostojącego budynku usługowego. Budynek ten będzie pełnił rolę wiejskiej świetlicy, która zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej. Szersze funkcje społeczne będą realizowane w tym miejscu. Do tego dochodzi funkcja garażowa dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Za całość tej inwestycji odpowiada suma 1 537 499,45 zł. Projekt ten jest dofinansowany z programu Polski Ład w kwocie 1 173 000,00 zł oraz Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego 2023, z którego otrzymuje dodatkowe 250 000,00 zł.

W Janowie natomiast rozpoczęły się prace przy budowie nowego terenu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych. Inwestycja obejmuje stworzenie boiska do piłki nożnej, bieżni okrężnej i prostej, skoczni do skoku w dal oraz boiska wielofunkcyjnego. Wybudowane zostaną też szatnie, a cały teren zostanie odpowiednio ogrodzony. Netto koszt tej inwestycji wynosi 3 757 410,10 zł.