Szydłów będzie miał nowe przedszkole

Szydłów będzie miał nowe przedszkole

W ciągu dwóch lat w Szydłowie zostanie wybudowane nowe publiczne przedszkole. Gmina Szydłów podpisała umowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” z wykonawcą tej inwestycji. Całkowita wartość inwestycji wynosi 8,4 miliona złotych.

W dniu 12 maja bieżącego roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów odbyło się podpisanie umowy. Dotyczyła ona zaprojektowania i wybudowania budynku publicznego przedszkola. Zawierała również kwestię zagospodarowania terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, dostawą i montażem wyposażenia. Umowę podpisali Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, Andrzej Tuz, oraz Skarbnik Gminy, Anna Pytowska, ze strony Gminy Szydłów. Natomiast pełnomocnik Paweł Kieć reprezentował wykonawcę, firmę PERFECT Agnieszka Świercz z Kielc.

Wartość robót określonych w umowie wynosi 8 398 996,00 złotych. Z czego 85% zostało pozyskane przez Gminę Szydłów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 15% stanowi wkład własny gminy. Budowa nowego przedszkola będzie jedną z największych inwestycji samorządu szydłowskiego w ostatnich latach. Budynek o powierzchni użytkowej około 1300 m2 zostanie zlokalizowany przy ulicy Kieleckiej. W sąsiedztwie obecnego budynku przedszkolnego oraz boiska piłkarskiego.