KGHM koncentruje swoje działania na efektywności energetycznej i ochronie środowiska

KGHM koncentruje swoje działania na efektywności energetycznej i ochronie środowiska

KGHM Polska Miedź S.A., jeden z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie, podejmuje strategiczne decyzje mające na celu poprawę efektywności energetycznej i minimalizację wpływu na środowisko naturalne. Głównym celem jest utrzymanie konkurencyjnej produkcji na rynku krajowym, której realizacja odbywa się poprzez modernizację oraz rozwijanie istniejących kopalń. W bieżącym roku, firma planuje przeznaczyć bezprecedensowo duże fundusze na różne inwestycje, w tym również na te związane z ochroną przyrody.

Zgodnie z planem transformacji energetycznej do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), KGHM kontynuuje prace mające na celu znaczne podniesienie niezależności energetycznej. Chodzi tutaj o redukcję zużycia energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, co w długofalowej perspektywie przyniesie korzyści zarówno dla firmy, jak i dla środowiska.

W ramach założeń budżetowych na rok 2023, KGHM zamierza przeznaczyć na inwestycje najwyższe w swojej historii środki. Jest to element strategii spółki mający na celu zachowanie stabilnej pozycji finansowej i operacyjnej. Planowane rzeczowe nakłady inwestycyjne mają wynieść 3,250 mld zł, a dodatkowe koszty inwestycyjne przewidziane są na poziomie kolejnych 2,129 mld zł.