Gminny Ośrodek Kultury w Gminie Klonowa powstał dzięki dotacjom z Ministerstwa

Gminny Ośrodek Kultury w Gminie Klonowa powstał dzięki dotacjom z Ministerstwa

W niedzielę, 6 lutego, odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury, który stanowi nową przestrzeń dla mieszkańców gminy Klonowa (powiat sieradzki) do spotkań, zajęć kulturalnych i edukacyjnych. Marszałek Grzegorz Schreiber wyraził uznanie dla wójta Marcina Golanowskiego, który skutecznie pozyskał środki zewnętrzne na tę inwestycję. Całkowity koszt modernizacji wyniósł ponad 3 miliony złotych, z czego prawie 2,5 miliona złotych pochodziło z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rezerwy celowej budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dotychczasowy budynek został poddany remontowi i rozbudowie, umożliwiając jednoczesne odbywanie kilku różnych zajęć. W ramach dzisiejszego wydarzenia odbyły się występy artystyczne oraz wystawy: „Z archiwum ośrodka w Klonowej” oraz „Klonowa oczami młodych”. W otwarciu obiektu wzięli udział również posłowie Joanna Lichocka i Paweł Rychlik, Iwona Koperska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Dorota Więckowska – radna wojewódzka.