Szczegółowy plan finansowy Gminy Warlubie na rok 2024 zwiastuje ważne inwestycje

Szczegółowy plan finansowy Gminy Warlubie na rok 2024 zwiastuje ważne inwestycje

W planie finansowym na 2024 rok, przewidziano sumę 21 milionów 845 tysięcy złotych na wydatki majątkowe Gminy Warlubie. Wspomniany plan uwzględnia zarówno projektowane, jak i aktualnie realizowane inwestycje, wśród których niektóre zostaną zakończone dopiero po 2024 roku.

W budżecie na nadchodzący rok przewidziano m.in. 851 tysięcy złotych na budowę drogi gminnej w Bzowie oraz ponad 2 miliony złotych na stworzenie drogi wewnętrznej na ulicy Wybudowanie Nowskie w Warlubiu. Dodatkowo, plan zakłada wydanie 8 milionów 293 tysięcy złotych na budowę nowego przedszkola z oddziałem żłobka w tym samym miejscu.

W ramach prac mających poprawić efektywność energetyczną Szkoły Podstawowej w Warlubiu, zamierza się przeznaczyć 2 miliony 380 tysięcy złotych. Z kolei budowa sieci wodociągowej w Warlubiu i Blizawy ma pochłonąć środki rzędu 1 miliona 310 tysięcy złotych. Dodatkowo, prognozowany koszt budowy sieci kanalizacyjnej w Wielkim Komorsku wynosi 3 miliony 454 tysiące złotych.

Oprócz wspomnianych inwestycji, Gmina Warlubie otrzymała dotację na prace remontowe i konserwacyjne. Dotacja na prace związane z elewacją kościoła w Wielkim Komorsku wynosi 500 tysięcy złotych, a tyle samo przewiduje się na rewitalizację wnętrza świątyni w Lipinkach. Podobna suma, czyli 500 tys. zł zostanie przeznaczona na remont wnętrza kościoła w Warlubiu.

W planach finansowych Gminy Warlubie na rok 2024 przewidywane dochody mają wynieść 55 milionów 603 tysiące złotych. Przy czym, szacowane wydatki to suma 57 milionów 201 tysięcy złotych. Oznacza to potencjalny deficyt w wysokości 1 miliona 597 tysięcy złotych, który ma zostać pokryty za pomocą nadwyżki z lat ubiegłych.