Plan modernizacji infrastruktury w gminie Komańcza finansowany z Polskiego Ładu

Plan modernizacji infrastruktury w gminie Komańcza finansowany z Polskiego Ładu

Gmina Komańcza planuje zainwestować ponad 7 milionów złotych, pochodzących z programu rządowego Polski Ład, w realizację kluczowych dla lokalnej społeczności projektów. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch mostów w Smolniku, którą uniemożliwia obecnie przejazd nawet pojazdów szkolnych, tworzenie parkingów w centrum Komańczy oraz modernizacja dróg gminnych. Pomimo bieżących trudności związanych z brakiem niezbędnej infrastruktury na terenach dawniej należących do PGR-ów, samorząd dotrzymuje kroku potrzebom mieszkańców i rozwija infrastrukturę, aby miejscowości stały się bardziej dostępne i atrakcyjne dla odwiedzających.

Dwa istniejące drewniane mosty w Smolniku pilnie potrzebują remontu. Pomimo licznych napraw przeprowadzanych w przeszłości, struktury te nadal stanowią zagrożenie. Ograniczenia tonażowe są konieczne ze względu na bezpieczeństwo, jednak stanowią duże utrudnienie dla około 200 mieszkańców Smolnika i sąsiedniego Mikowa. Dodatkowo, brak możliwości przewozu gazu do domów czy materiałów budowlanych powoduje liczne problemy. Rzeka Osława, charakteryzująca się górskim charakterem i skłonnością do niespodziewanego wzrostu poziomu wody, dodatkowo komplikuje sytuację, uniemożliwiając przejazd poza sezonem letnim.

Gmina już zabezpieczyła środki na przebudowę mostów w Smolniku. Przetargi na te i inne inwestycje zostały już rozstrzygnięte. Za sumę przekraczającą 7 milionów złotych planowane są prace, które umożliwią bezpieczny przejazd przez rzekę oraz poprawią jakość dróg gminnych.