Strategiczne inwestycje drogowe na Mazowszu prowadzone przez GDDKiA

Strategiczne inwestycje drogowe na Mazowszu prowadzone przez GDDKiA

Mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest odpowiedzialny za realizację ważnych projektów drogowych. Te projekty są częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu budowy 100 obwodnic. Łącznie, te strategiczne inwestycje obejmują aż 184 km dróg krajowych, autostrad, dróg ekspresowych i dróg klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Całkowite koszty tych inwestycji wynoszą około 9,8 miliarda złotych. Wśród tych licznych projektów, prace realizowane w rejonie Czosnowa i Legionowa należy szczególnie wyróżnić.

W ramach rozbudowy Drogi S7 na odcinku Płońsk – Czosnów wykonuje się intensywne prace budowlane na długości 35 km. Ten fragment drogi został podzielony na trzy etapy:

– Odcinek Płońsk Płd. – Załuski: Prace są zaawansowane w 40%, a umowny termin ich zakończenia nie uległ zmianie.

– Odcinek Załuski – Modlin: Prace są zaawansowane w 44%. Datę ich zakończenia przesunięto na sierpień 2025 roku.

– Odcinek Modlin – Czosnów: Tutaj zaawansowanie prac wynosi 52%. Również w tym przypadku termin zakończenia przedłużono do sierpnia 2025 roku.

Na całej długości odcinka trwają prace związane z rozbudową obecnej DK7 do standardów drogi ekspresowej. Realizowane są one przy zachowaniu ciągłej możliwości przejazdu po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, z wyjątkiem obszaru mostu na Wiśle i okolic Kazunia, gdzie funkcjonuje zmienny układ pasów 2+1.