Gmina Nisko zaprasza do przetargu na projekt budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej i wodociągowej

Gmina Nisko zaprasza do przetargu na projekt budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej i wodociągowej

Dzisiaj zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na budowę i modernizację dróg gminnych, które mają służyć jako łącznik z obwodnicą Niska i Stalowej Woli. Prace obejmują również montaż oświetlenia na odcinku od kilometra 0+012,00 do kilometra 1+300,00. Dodatkowo, zamówienie zawiera projekt budowy nowej infrastruktury wodociągowej.

Projekt nosi nazwę: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych do łącznika z obwodnicą Niska i Stalowej Woli wraz z oświetleniem w km 0+012,00 do km 1+300,00 oraz Budowa sieci wodociągowej”. Zadanie to będzie realizowane przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Finansów.

Celem tego zamówienia jest nie tylko modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej, ale także zwiększenie efektywności zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta Nisko. Planowane prace obejmują budowę zbiorników magazynowych dla uzdatnionej wody oraz stworzenie alternatywnego źródła zasilania w wodę dla miasta poprzez budowę nowej sieci wodociągowej. Zgodnie z ogłoszeniem, ten ważny projekt infrastrukturalny ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Nisko.