Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej wdraża projekty związane z zarządzaniem wodą i ściekami w Gminie Szumowo

Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej wdraża projekty związane z zarządzaniem wodą i ściekami w Gminie Szumowo

Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji dwóch kluczowych inwestycji mających na celu unowocześnienie systemu gospodarowania wodą i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szumowo. Środki na te działania uzyskano dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego.

Oba projekty są częścią szeroko zakrojonego programu pod tytułem „Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Szumowo etap II”. Dofinansowanie, które udało się pozyskać z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego, wyniosło ogółem 1 923 760,00 złotych. Dzięki temu możliwe było sfinansowanie obu przedsięwzięć w pełnym zakresie.

W ramach pierwszego z projektów przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości rzędu 980 metrów. Celem tego zadania jest rozbudowa istniejącej już infrastruktury oraz zapewnienie dostępu do kanalizacji dla 9 nowych użytkowników z miejscowości Srebrna. Drugie przedsięwzięcie to kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody znajdującej się w Łętownicy. Zmiany będą dotyczyć zarówno instalacji sanitarnych, jak i technologicznych, a także systemu wentylacji.

Planowane jest również zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych polegających na wymianie filtrów oraz przeprowadzeniu procesu piaskowania metalowych powierzchni rurociągów i zbiorników, a następnie pokryciu ich warstwą ochronną przeciwdziałającą korozji. Działania te mają na celu podniesienie jakości dostarczanej wody.