Inwestycje wodno-kanalizacyjne gminy Stare Miasto w trakcie VIII kadencji samorządu

Inwestycje wodno-kanalizacyjne gminy Stare Miasto w trakcie VIII kadencji samorządu

Podczas VIII kadencji samorządowej, gmina Stare Miasto przeprowadzała szereg inwestycji związanych z wodociągami i kanalizacją. Szczególnie istotną rolę odegrała rozbudowa systemu sanitarnego do odprowadzania ścieków na obszarze tej gminy. Jedno z realizowanych przedsięwzięć, prowadzone we współpracy z Zakładem Usług Wodnych, polegało na budowie niemal 35 kilometrów nowych sieci kanalizacyjnych. Zainstalowano je w następujących miejscowościach: Barczygłów, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska, Modła Księża, Liść Mały, Liść Wielki, Rumina, Posoka oraz Stare Miasto. Całkowite koszty tego zadania wyniosły ponad 23 miliony złotych, przy czym otrzymano dofinansowanie w wysokości blisko 10 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Inwestycje te obejmowały również budowę dodatkowych 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej w Barczygłowie, Janowicach i Żdżarach. Co więcej, prowadzone są prace nad rozbudową sieci w Posoce. Projekt ten był możliwy dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Łączny budżet przeznaczony na te działania wyniósł ponad 34 miliony złotych, z czego ponad 18 milionów złotych stanowiło dofinansowanie z wymienionych funduszy.

W ramach tych inwestycji następuje też rozbudowa oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej. Dodatkowo, realizowany jest projekt budowy kolektora tłocznego od tej oczyszczalni. Koszty tego przedsięwzięcia oszacowano na około 7,9 miliona złotych, a uzyskane dofinansowanie przekroczyło 7,1 miliona złotych.