Remont remizy OSP w Dobrzejewicach

Remont remizy OSP w Dobrzejewicach

 

Prowadzona inwestycja, mająca na celu zmodernizowanie i wyremontowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzejowicach przebiega zgodnie z planem. Prace powoli zbliżają się ku końcowi, a właśnie rozpoczęty został kolejny już etap.

Koszt inwestycji.

Cały koszt modernizacji i remontu remizy OSP w Dobrzejewicach to prawie 2 miliony złotych, z czego prawie pół miliona stanowią środki uzyskane z unijnego funduszu. Pozostała kwota została w całości sfinansowana z gminnego budżetu.

Dokładny opis inwestycji i planowanych robót.

Kolejny etap remontowy zakłada zdemontowanie starego dachu, na terenie prac pojawił się już ciężki sprzęt, który podejmie się tego zadania. Remiza OSP zostanie wyposażona w całkowicie nową instalację elektryczną, panele fotowoltaiczne oraz centralne ogrzewanie. Remiza zostanie również przystosowana tak, by sprostać potrzebom osób niepełnosprawnych, a więc na przykład poruszających się na wózku.