Pałac Saski zostanie odbudowany. Koszt to ponad 2,5 miliardów złotych!

Pałac Saski zostanie odbudowany. Koszt to ponad 2,5 miliardów złotych!

Nieistniejący obecnie słynny Pałac Saski w Warszawie powstał po roku 1661, kiedy to do znajdującego się w tym miejscu dworku Tobiasza Morsztyna dobudowany został barokowy pałac. Został on następnie zakupiony przez króla Augusta II Mocnego, pierwszego przedstawiciela saskiej dynastii Wettynów – zarządził on całkowitą przebudowę pałacu, w wyniku której dołączono do niego okoliczne rezydencje, a inne obiekty dobudowano.

Odbudowa Pałacu Saskiego.

Całkowity koszt odbudowy Pałacu Saskiego wynieść ma aż 2,5 miliardów złotych. Rzeczywiste prace budowlane ruszyć mają na początku roku 2025, obecnie w ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały analizy ornitologiczne oraz dendrologiczne w Ogrodzie Saskim. Trwają również wstępne rozmowy z Zarządem Zieleni Warszawa. W przyszłym roku ma zostać ogłoszony konkurs na wyłonienie projektu architektonicznego. Inwestycja zakłada również remont kamienic mieszczących się na ulicy Królewskiej oraz Pałacu Brühla.

Zniszczenie pałacu.

Pod koniec września roku 1939, a więc na kilka tygodni po rozpoczęciu II Wojny Światowej, pałac ten został zajęty przez wojska niemieckie. Jako odwet za Powstanie Warszawskie, naczelni dygnitarze III Rzeszy, w tym sam Adolf Hitler, wydali rozkaz całkowitego zrównania Warszawy z ziemią. Pod koniec 1944 roku w Pałacu Saskim podłożone zostały ładunki wybuchowe, ich wybuch doszczętnie zniszczył zabytkowy pałac. Z całego Pałacu Saskiego uchował się jedynie fragment Grobu Nieznanego Żołnierza – bazując na niektórych pogłoskach, żołnierze odpowiedzialni za podłożenie ładunków, z szacunku dla pochowanego w grobie żołnierza, nie umieścili ich w tamtym miejscu.