Przyszłość rządowego Programu Inwestycji Strategicznych niepewna: samorządy czekają na oficjalne stanowisko rządu

Przyszłość rządowego Programu Inwestycji Strategicznych niepewna: samorządy czekają na oficjalne stanowisko rządu

Jakkolwiek rząd jeszcze nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, wszelkie oznaki wskazują na możliwość przerwania realizacji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowanego do jednostek samorządowych. Przykładem jest rozwiązanie komisji operującej przy Kancelarii Premiera, która miała na celu ocenę wniosków dotacyjnych w ramach tej inicjatywy.

W ramach wspomnianego programu znanego również jako Polski Ład, samorządy otrzymywały wsparcie finansowe sięgające dziesiątka miliardów złotych. Na chwilę obecną, wszystko wskazuje na to, że władze nie zamierzają podtrzymać tego programu, mimo braku formalnej decyzji w tej kwestii.

Związek Gmin Wiejskich oraz Unia Miasteczek Polskich zwróciły się z apelem do rządu o przemodelowanie i kontynuację programu w nowym formacie na okres przejściowy lub o uruchomienie podobnej inicjatywy. Leszek Świętalski, reprezentant Związku Gmin Wiejskich, ostrzega, że brak takiego czy podobnego programu może okazać się katastrofalny dla niektórych gmin.

Program Inwestycji Strategicznych, który często nazywany jest Polskim Ładem z uwagi na to, że został wprowadzony jako część tego projektu, zainicjował swoją działalność w 2021 roku. Następnie odbywały się jego kolejne edycje, przewyższające liczbą jedną na rok. W celu wsparcia ogółu samorządów prowadzony był nabór wniosków o dotacje, równolegle z naborami skierowanymi wyłącznie do określonych grup jednostek samorządowych lub jedynie na określony typ inwestycji.