Projekt modernizacji infrastruktury kulturalnej i sportowej w Giżycku otrzymuje znaczące wsparcie finansowe

Projekt modernizacji infrastruktury kulturalnej i sportowej w Giżycku otrzymuje znaczące wsparcie finansowe

Dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład, Gmina Giżycko została beneficjentem dofinansowania na poziomie ponad 8 milionów złotych. Środki te mają zostać przeznaczone na realizację projektu zatytułowanego „Budowa i modernizacja Infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Giżycko”.

Jak poinformował Wójt Gminy Giżycko, Marek Jasudowicz, pełna wartość inwestycji oszacowana jest na 9 milionów złotych. Z tej sumy, aż 8.1 miliona złotych stanowić będzie wspomniane dofinansowanie.

Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę infrastruktury kulturalnej i sportowej gminy. Jednym z nich jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrym, wraz z przyległym łącznikiem. Planowane są także pomieszczenia takie jak szatnie, łazienki, pokój dla trenera oraz magazyn sprzętu sportowego na parterze budynku, a także dodatkowe przebieralnie i pomieszczenia gospodarcze.

Inne zaplanowane działania to modernizacja sali gimnastycznej w Wilkasach – planowany jest między innymi remont poszycia dachowego. Przewidziane są także prace modernizacyjne Parku Wodnego w Wilkasach, które mają polegać przede wszystkim na wzmocnieniu uszczelnienia niecki basenowej.

Projekt uwzględnia również modernizację świetlic wiejskich znajdujących się w takich miejscowościach jak Kruklin, Pierkunowo, Kamionki oraz Sulimy.