Inwestycje infrastrukturalne w Głogowie Małopolskim: Przebudowa drogi gminnej i remont ulicy

Inwestycje infrastrukturalne w Głogowie Małopolskim: Przebudowa drogi gminnej i remont ulicy

W Głogowie Małopolskim kontynuowane są prace związane z przebudową drogi gminnej na odcinku Budy Głogowskie – Rękawek. Projekt ten jest finansowany ze środków budżetu gminy Głogów Małopolski. Całość inwestycji została oszacowana na 1 milion 380 tysięcy złotych.

Podczas realizacji tego zadania, długi na 700 metrów fragment drogi w miejscowości Rękawek został zmodernizowany i poszerzony do 5 metrów. Aktualnie prowadzone są prace związane z wykończeniem poboczy oraz modyfikacją przepustów. Zajęto się także odmulaniem rowu oraz konstrukcją chodnika. W ramach projektu planuje się ułożyć ponad 3 tysiące metrów kwadratowych powierzchni bitumicznej.

Prace te są realizowane przez firmę LESZEK KOCHANOWICZ Firma – Usługowo – Handlowo – Produkcyjna, mającą swoją siedzibę w Raniżowie.

Na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim zakończono natomiast prace nad remontem ulicy Głowackiego. Nowy odcinek drogi osiedlowej powstał dzięki staraniom firmy Molter sp. o.o., która działała na zlecenie gminy. W ramach tej inwestycji wykonano kanalizację deszczową, obustronny chodnik o szerokości 2 metrów oraz położono nawierzchnię asfaltową. Dzięki temu, dojazd do posesji mieszkańców tej ulicy znacznie się poprawił.