Powiat kielecki otrzyma jedną z największych inwestycji w swojej historii

Powiat kielecki otrzyma jedną z największych inwestycji w swojej historii

Powiat kielecki otrzyma ponad 15 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na remont i przebudowę 10 – kilometrowego odcinka drogi pomiędzy miejscowościami Lubania a Życiny. Będzie to największa inwestycja drogowa w całej historii powiatu kieleckiego.

Remont i przebudowa drogi niemal całkowicie pokryty ze środków rządowych.

Całkowity koszt przebudowy oraz remontu 10 – kilometrowego odcinka drogowego pomiędzy Lubaniem a Życinami ma wynieść 15,8 milionów złotych. Niemal 95% tejże kwoty, a więc 15 milionów złotych, stanowić będzie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. 800 tysięcy złotych zostanie pokryte z funduszu powiatu kieleckiego.

Zakres inwestycji i planowane prace.

Plany inwestycji zakładają całkowity remont prawie 10 kilometrów drogi powiatowej, przebudowę skrzyżowań oraz ułożenie nowej nawierzchni zarówno jezdni, jak i przylegających do niej chodników. W ramach inwestycji utworzone zostaną również zatoki autobusowe oraz przepusty, remontu doczeka się także znajdujący się na drogowym odcinku most.