Powiat białostocki otrzyma ponad 140 milionów złotych dofinansowania

Powiat białostocki otrzyma ponad 140 milionów złotych dofinansowania

W ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych samorządy z całej Polski otrzymają prawie 30 miliardów złotych – środki te mają zostać przeznaczone na różnego rodzaju inwestycje, a tym samym, sprostać aktualnym potrzebom czy problemom, z jakimi borykają się dane gminy – mowa tu więc o inwestycjach drogowych, modernizacjach placówek medycznych czy rozbudowywaniem istniejącej infrastruktury. Województwo podlaskie otrzymało około 1,5 miliarda złotych, do samego jednak powiatu białostockiego trafi aż 150 milionów złotych.

Jakie rodzaju inwestycje zostaną zrealizowane?

Oczywiście, każda z gmin w powiecie białostockim była zobligowana do uprzedniego wskazania planowanych inwestycji, na które miałyby zostać przeznaczone otrzymane w ramach dofinansowania w środku. Największa kwota trafiła do gminy Czarnej Białostockiej, gdzie – jak informuje burmistrz – środki te zostaną przeznaczone na, przede wszystkim, budowę kolejnych dróg. Planowane są również remonty Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy i powiatowego szpitala w Łapach. Z kolei gmina Juchnowiec zamierza wydać niespełna 10 milionów złotych na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Kleosin.

Najwięcej środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Jak stwierdził sam wojewoda podlaski, na inwestycje drogowe przeznaczony zostanie jedynie niewielki ułamek całkowitej kwoty. W zatrważającej większości, większość gmin ubiegała się o dofinansowanie na rzecz inwestycji wodno-kanalizacyjnych – tyczy się to, między innymi, stworzeniu nowych odcinków kanalizacji.