Transformacja infrastruktury drogowej w Glinojecku: budowa ulicy Spokojnej oraz plany na przyszłość

Transformacja infrastruktury drogowej w Glinojecku: budowa ulicy Spokojnej oraz plany na przyszłość

W Glinojecku trwają prace związane z kompleksową modernizacją i przekształceniem dotychczasowego rowu w pełnoprawną ulicę, którą nazwano Spokojną. Projekt ten obejmuje odcinek od ulicy Fabrycznej do ulicy Wesołej, gdzie nowa droga znacząco poprawi zarówno estetykę miejsca, jak i funkcjonalność komunikacyjną. Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 6 190 159,91 zł.

Łukasz Kapczyński, burmistrz Glinojecka, podczas audycji radiowej Gość Dnia, informował o zbliżającym się zakończeniu tej inwestycji.

Projekt budowy ulicy Spokojnej cieszył się znacznym wsparciem finansowym ze strony Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania wyniosła aż 3 990 000 zł i została przyznana w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Planowanie przyszłości nie jest obce władzom Glinojecka. Już teraz snują plany dotyczące inwestycji na rok przyszły, na które zamierzają przeznaczyć imponującą kwotę 20 mln zł.

W końcowej fazie są również prace związane z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Gawarzu. Zakończenie tych prac planowane jest na początek 2024 roku.