Podsumowanie inwestycji gminy Kotlin w kadencji 2018-2024: kanalizacja, stacje uzdatniania wody i remont urzędu

Podsumowanie inwestycji gminy Kotlin w kadencji 2018-2024: kanalizacja, stacje uzdatniania wody i remont urzędu

Gmina Kotlin realizowała w latach 2018-2024 szereg istotnych przedsięwzięć, które znacząco wpłynęły na rozwój i poprawę infrastruktury lokalnej. Zainwestowano m.in. w budowę kanalizacji sanitarnej w Parzewie i Sławoszewie oraz stacje uzdatniania wody w Kotlinie i Magnuszewicach. Ponadto, za priorytet postawiono modernizację boiska sportowego w Magnuszewicach oraz remont Urzędu Gminy w Kotlinie.

W ciągu tych sześciu lat, gmina Kotlin zainwestowała łącznie 61 mln 077 tys. zł. Do jej sukcesów należy zaliczyć również skuteczność we wdrażaniu strategii pozyskiwania funduszy zewnętrznych – udało się zdobyć ponad 34 mln zł na realizację planowanych inwestycji.

Dzięki tym środkom mogło dojść do realizacji licznych projektów. Wszystko to pozwoliło na budowę sieci kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków w Wyszkach oraz stworzenie stacji uzdatniania wody w dwóch miejscowościach: Kotlinie i Magnuszewicach. Dodatkowo, gmina zainwestowała również w drogi, obiekty sportowe i fotowoltaikę, które przyczyniły się do polepszenia jakości życia mieszkańców.