Podsumowanie inwestycji gminy Grodziec

Podsumowanie inwestycji gminy Grodziec

Rokrocznie gmina Grodziec przeprowadza znaczące inwestycje, a jej działania na przestrzeni ostatnich lat wyniosły sumę blisko 50 milionów złotych. W związku z realizacją różnorodnych projektów, udało jej się uzyskać wsparcie finansowe od rządu w postaci dotacji wynoszących łącznie 37 milionów złotych. To stanowi niemal trzy czwarte całkowitej kwoty zainwestowanej przez gminę. Działania te zostały podsumowane podczas wydarzenia, na które zaprosił wójta gminy, Mariusz Woźniak. Wydarzeniu towarzyszyła Aneta Niestrawska, I wicewojewoda wielkopolski.

Przez media i ekspertów niezależnych doceniane są systematyczne wysiłki gminy Grodziec. W rezultacie tych starań, gmina ta wysunęła się na drugie miejsce w powiecie konińskim pod względem zdobytych dotacji unijnych na mieszkańca. Dodatkowo, zajęła trzecie miejsce za wartość realizowanych inwestycji przeliczoną na jedną osobę.

Poprzez swoją wytrwałą pracę, gmina Grodziec zyskała również rozpoznawalność na arenie krajowej. W ciągu ostatnich lat, gmina ta awansowała z 788 na 388 miejsce (spośród 1522 gmin) w rankingu „Liderzy inwestycji samorządowych”. Dodatkowo, zdobyła prestiżowy Certyfikat „Brązowy Samorządowy Lider Inwestycji”, co świadczy o jej wyjątkowym wkładzie w działalność inwestycyjną Polski.

Aneta Niestrawska, I wicewojewoda wielkopolski, podczas wydarzenia potwierdziła, że administracja rządowa jest gotowa do udzielania wsparcia gminom takim jak Grodziec, które inwestują w poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz rozwijają edukację dzieci.

Dzięki dotacjom rządowym, wiele projektów zyskało realną szansę na realizację. Do najbardziej istotnych należy modernizacja dróg w wielu miejscowościach gminy oraz inwestycje w infrastrukturę komunalną, taką jak Stacja Uzdatniania Wody w Grodźcu czy budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach: Młyńskiej, Wiatraki, Leśnej i Wierzbowej. Ważnym elementem poprawy jakości życia mieszkańców była także modernizacja wielu ulic, na których pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa czy brukowa.