Inwestycja drogowa poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Platerów

Inwestycja drogowa poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Platerów

W dniu 26 września, wtorek, w gminie Platerów doszło do podpisania umowy dotyczącej projektu zatytułowanego „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Platerów”. Ten długo oczekiwany projekt drogowy przyczyni się do istotnej poprawy warunków życia lokalnej społeczności. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest poszerzenie ciągu dróg powiatowych o numerach 2001W (od km 0+000 do km 5+642) i 2048W (od km 3+824 do km 5+605). Koszt realizacji tego ambitnego planu wynosi ponad 12 milionów złotych.

Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodzą z różnych źródeł. Zdecydowana większość funduszy, bo aż 9 milionów złotych, została uzyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja 2), który jest instrumentem wsparcia kluczowych inwestycji na terenie naszego kraju. Pozostałe środki są finansowane ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

W ramach tego projektu, droga prowadząca od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 przez takie miejscowości jak Puczyce, Czuchów, Czuchów-Pieńki, Zaborze i Myszkowice, zostanie poszerzona i pokryta nową nawierzchnią asfaltową. Planowane są także działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i wygody mieszkańców – budowa chodnika, wykonanie zjazdów do działek oraz wyznaczenie zatok autobusowych. Dodatkowo, w miejscach gdzie do tej pory dochodziło do zalewania dróg po intensywnych opadach deszczu, przewidziano wykonanie specjalnych odwodnień.