Podpisano umowę o inwestycjach we Włocławku i powiecie włocławskim

Podpisano umowę o inwestycjach we Włocławku i powiecie włocławskim

26 października, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zawarto istotne porozumienie odnoszące się do kierunków inwestowania finansowych zasobów z programu regionalnego 2021-2027, które są przeznaczone dla miasta Włocławek oraz gmin położonych w jego powiecie. Impresyjna suma 42,5 miliona euro pochodzących z funduszy unijnych ma zostać przekazana na ten cel. Wytyczono 90 priorytetowych zadań, w które mają być zainwestowane te środki. Ich zakres jest szeroki, obejmując między innymi rozwój transportu miejskiego, działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, promowanie edukacji czy wsparcie dla kultury i turystyki.

Tego samego dnia, 26 października 2023 roku, doszło do podpisania porozumienia terytorialnego pomiędzy ZIT Włocławek a Urzędem Marszałkowskim. W ceremonii uczestniczyli: Piotr Całbecki pełniący funkcję marszałka, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa oraz Marek Wojtkowski – prezydent miasta i Roman Gołębiewski – starosta włocławski, obaj reprezentujący Stowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.