Finansowanie unijne dla projektów odnawialnej energii w Polsce

Finansowanie unijne dla projektów odnawialnej energii w Polsce

Podczas Forum Gospodarczego w Sanoku, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, ujawniła plany dotyczące Polityki Spójności na lata 2021-2027. W swoim wystąpieniu skoncentrowała się przede wszystkim na obszarze energii odnawialnej oraz omówiła różne projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE), które mają potencjał do uzyskania unijnego współfinansowania.

Jarosińska-Jedynak wskazała, że najważniejsze inwestycje mogące liczyć na wsparcie to budowa i rozbudowa instalacji do tworzenia energii z OZE, a także jej transport i przechowywanie. Środki na te cele będą przekazywane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz 16 regionalnych programów. Podczas dyskusji pt. „Jak polepszyć jakość życia mieszkańców poprzez inwestycje w OZE”, poinformowała, że planuje się przeznaczyć na działania związane z promowaniem produkcji energii ze źródeł odnawialnych kwotę blisko 1,8 mld euro, co w przeliczeniu na złote to ponad 8,34 mld.

FEnIKS jest największym programem inwestycyjnym w Polsce i w całej Unii Europejskiej. W ramach tego programu środki będą kierowane na większe projekty w zakresie energetyki, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Działania na poziomie krajowym będą uzupełniane przez inicjatywy na szczeblu regionalnym.