Podpisano umowę na znaczącą inwestycję w gminie Łanięta: modernizacja chodnika i budowa ścieżki rowerowej

Podpisano umowę na znaczącą inwestycję w gminie Łanięta: modernizacja chodnika i budowa ścieżki rowerowej

W niewielkiej gminie Łanięta, zlokalizowanej w województwie łódzkim, planuje się przeprowadzenie kolejnej istotnej inwestycji. Tomasz Szczęsny, pełniący funkcję wójta tej gminy, zawarł umowę dotyczącą realizacji prac budowlanych. Prace te obejmują zarówno przebudowę istniejącego chodnika, jak i wybudowanie nowej ścieżki dla rowerzystów. W celu realizacji tych zadań, gmina Łanięta uzyskała dofinansowanie w kwocie przekraczającej 1,6 miliona złotych.

Tomasz Szczęsny, Wójt Gminy Łanięta, a także Tomasz Sobczyk, zajmujący stanowisko Prezesa Zarządu w firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Kutno Sp. z o.o., mieszczącej się przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 w Kutnie, podpisali wspólnie umowę na roboty budowlane.

Zadanie, do którego odnosi się podpisana umowa, polega na gruntownej przebudowie chodnika znajdującego się na terenie miejscowości Łanięta. Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, przewiduje się budowę nowej ścieżki rowerowej, zarówno w Łaniętach, jak i w miejscowości Suchodębie, wzdłuż drogi powiatowej numer 2142E.

Warto podkreślić, że gmina Łanięta zyskała możliwość realizacji tej inwestycji dzięki otrzymaniu dofinansowania. Wsparcie finansowe na kwotę 1 611 500,00 zł zostało przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.