Planowane inwestycje drogowe zwiększą komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Siewierz

Planowane inwestycje drogowe zwiększą komfort i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Siewierz

Gmina Siewierz ma w planach przeprowadzenie serii inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej. Celem tych działań jest poprawa warunków podróżowania zarówno dla kierowców, jak i pieszych na terenie Siewierza oraz okolicznych miejscowości. Umowy na realizację nowych projektów zostały niedawno podpisane przez lokalne władze.

W 2023 roku, gmina Siewierz zamierza przeprowadzić szereg intensywnych prac remontowych na swoich drogach, zarówno gminnych, jak i powiatowych. Po kończących się wiosną pracach związanych z przebudową ulic Chabrowej w Siewierzu oraz Szerokiej, Radosnej i Gwiezdnej w Tuliszowie, samorząd rozpoczął planowanie kolejnego zadania. Tym razem dotyczy to ulic Ludowej i fragmentu ulicy Kościuszki na terenie Siewierza.

Planowane inwestycje obejmują gruntowną przebudowę odcinka drogi gminnej na ulicy Ludowej oraz części ulicy Kościuszki. W ramach przedsięwzięcia powstanie nowa jezdnia z chodnikami oraz zjazdami dla pojazdów prywatnych i publicznych. Ponadto, zostanie zrealizowany projekt odwodnienia drogi, w tym przede wszystkim nowego systemu kanalizacyjnego z przykanalikami.

W planach jest również budowa nowego wodociągu na ulicy Ludowej i częściowo na ulicy Kościuszki. Przebudowa obejmie także istniejącą kanalizację sanitarną, a nawet zostaną wykonane nowe przyłącza do posesji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, istniejące słupy sieci elektroenergetyczne zostaną zastąpione przez sieć podziemną. Na koniec, zostaną stworzone kanały technologiczne oraz oświetlenie oparte na technologii LED.