Finalizacja dwóch kluczowych projektów inwestycyjnych w Górze Kalwarii pod koniec grudnia

Finalizacja dwóch kluczowych projektów inwestycyjnych w Górze Kalwarii pod koniec grudnia

Rok kończył się aktywnie dla gminy Góra Kalwaria, gdzie pod koniec grudnia zrealizowano dwie istotne inwestycje. Pierwsza z nich doprowadziła do odsłonięcia nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Łubna. Ta znaczna przestrzeń, o łącznej powierzchni bliskiej 80 hektarów, stała się dostępna dla potencjalnych inwestorów.

Drugą zakończoną inwestycją była budowa 400-metrowego fragmentu ulicy Bażantów, również w Łubnej. Po finalizacji prac, służby gminne przystąpiły do odbioru kanalizacji i wodociągu. Dzięki temu przedsięwzięciu stworzono prawie 2,5 kilometra sieci. Informacje przekazane przez gminę świadczą o tym, że po ukończeniu konstrukcji infrastruktury podziemnej i położeniu warstwy asfaltu na drodze, na tym obszarze zaczęły już powstawać pierwsze zakłady.

Całościowy koszt budowy odcinka drogi wyniósł 920 tysięcy złotych, natomiast realizacja sieci podziemnych pochłonęła 3 miliony 700 tysięcy złotych. Gmina zdołała pozyskać ponad 2 miliony złotych dofinansowania na to przedsięwzięcie.

W ostatnich dniach grudnia zakończono także budowę drogi, która tworzy połączenie między szosą krajową nr 50 a drogą powiatową w Krzakach Czaplinowskich. Nowa nawierzchnia na odcinku długim na 825 metrów umożliwiła mieszkańcom Karoliny i innych przyległych miejscowości korzystanie z alternatywnej trasy dojazdu do centrum miasta, eliminując konieczność wjeżdżania na obwodnicę Góry Kalwarii.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1 251 310 zł, z czego 750 786 zł stanowiło dofinansowanie ze strony Województwa Mazowieckiego.