Kobylnica potwierdza kolejne inwestycje: nowy trakt pieszo-rowerowy, remont mostu i drogi oraz renowacja chodnika

Kobylnica potwierdza kolejne inwestycje: nowy trakt pieszo-rowerowy, remont mostu i drogi oraz renowacja chodnika

W ostatnim czasie samorząd gminy Kobylnica złożył podpisy na dokumentach, które ogłaszają realizację nowych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Wśród tych projektów znajdują się budowa ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż lokalnej rzeki, przeprowadzenie remontów na istniejącej drodze i moście oraz modernizacja chodnika w miejscowości Bolesławice.

Z informacji udostępnionych przez lokalny samorząd wynika, że jeden z kluczowych elementów tych planów to utworzenie Traktu Olimpijczyków w Kobylnicy. Projekt ten zakłada stworzenie trasy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Kamieniec od Parku Imienia Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, aż do Alei Orzechowej, przy której usytuowana jest infrastruktura sportowa. Ścieżka będzie wyposażona w zaawansowany system sterowania oświetleniem, który dostosuje natężenie światła do ruchu pieszego na trasie.

Innym aspektem tego przedsięwzięcia jest renowacja mostu znajdującego się w parku przy ulicy Nad Śluzą oraz poprawa stanu drogi Nad Śluzą od tego mostu do punktu przecięcia z ulicą Witosa – informuje gmina.

Według podpisanej umowy, całość tych prac ma zostać wykonana w ciągu 18 miesięcy. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na prawie 4 mln złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Kobylnica planuje również modernizację chodnika w Bolesławicach. Chodnik o długości 400 metrów, biegnący wzdłuż ulicy Słupskiej od istniejącego przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul. Bukową, zostanie gruntownie przebudowany.