Nowy Sącz z dodatkowymi funduszami

Nowy Sącz z dodatkowymi funduszami

 

Władze miasta Nowego Sączu podpisały umowę dotyczącą dofinansowania na przebudowę oraz remont dróg w mieście i okolicy. Dodatkowe fundusze będą pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg, kwota, jaką otrzyma Nowy Sącz to niemal 16 milionów złotych. Pieniądze zostaną w pełni wykorzystane na modernizację dróg.

Całość inwestycji.

Dofinansowanie na inwestycje przebudowy, modernizacji oraz remontu dróg wynosić będzie aż 16 milionów złotych. Wstępnie szacuje się, że cała inwestycja kosztować będzie około 30 milionów złotych, otrzymane z narodowego projektu fundusze zapewnią więc połowę środków niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

Jakie drogi zostaną wyremontowane?

Oprócz Nowego Sącza, podobne wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma jeszcze 8 gmin z samego tylko powiatu nowosądeckiego. Szacuje się, że w całej Małopolsce zostanie wyremontowanych około 37 kilometrów dróg. Inwestycja opiewa nie tylko remont i modernizacje, ale również wybudowanie nowych dróg. Na stan dróg w Nowym Sączu od lat skarżyli się jego mieszkańcy, które teraz zostaną całkowicie wyremontowane. W Nowym Sączu powstaną również dodatkowe ronda mające na celu zmniejszyć natężenie ruchu jak i jego usprawnienie.